פסילת ראיה שהושגה בחיפוש לא חוקי - 

 

"חיפוש שבוצע בהיעדר הסמכה בחוק, מהווה הפרה חמורה ביותר של הזכות להליך הוגן באופן שלאחר שקלולם של הנתונים הצריכים לעניין דוקטרינת הפסלות הפסיקתית, התוצאה היא כי הכף נוטה לפסילת הראיות שהוגשו בעקבותיו. תוצאה זו מתחייבת מעקרון החוקיות לפיו פעולה שלטונית הפוגעת בזכות אדם מוגנת והנעשית בהיעדר הסמכה בחוק בטלה"

 

כב' השופט יורם דנציגר - רע"פ 10141/09, אברהם בן חיים ואח' נ' מדנית ישראל, 6.3.12